پاورپوینت درس راهکارهای اجرایی تقویت لرزه ای ساختمانهای فولادی - 73 اسلاید

عنوان پاورپوینت: درس راهکارهای اجرایی تقویت لرزه ای ساختمان های فولادی ، روش های ساخت Construction Method

فهرست مطالب پاورپوینت:
تقسیم بندی ساختمان های فولادی موجود
معایب و نارسایی های لرزه ای در ساختمان های فولادی موجود
محاسن ، معایب و ویژگی های فولاد به عنوان مصالح مناسب سازه ای در ساختمان ها
راهکارهای به سازی لرزه ای ساختمان های فولادی
اجزای اصلی ساختمانهای فولادی موجود
انواع پی ها
ضعف های عمده پی ها  در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
انواع شناژها
ضعف های عمده شناژها  در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
انواع دیوارهای حائل
جزئیات عمومی صفحات پای ستون
اجزای اتصال پای ستون
مواردی که در سازه های موجود باید مورد توجه قرار گیرند
مشخصات هندسی شامل
مشخصات مصالح
مشخصات ظاهری
ضعف عمده صفحات پای ستون در سیستم باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
روش های تقویت صفحات پای ستون در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
ضعف های عمده ستون ها در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
روش های تقویت ستون ها در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
در قاب های با تیرهای مجزای متصل شده به ستون در هر دهانه
در قاب های با تیرهای یکسره به ستون ها (تیرهای خورجینی)
وصله ستون ها                                       
ضعف های عمده وصله ستونها در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
راهکارهای تقویت وصله ستون ها در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
انواع تیرهای فولادی
ضعف های عمده تیرها در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
راهکارهای تقویت تیرها در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
کف های سازه ای موجود در ساختمان های فولادی موجود
سازه فولادی کف
پوشش کف
سیستم پوشش تیرچه و بلوک
ضعف های عمده در کف های سازه ای در سیستم های باربر خمشی و قاب ساده مهاربندی شده
راهکارهای تقویت سیستم های کف سازه ای
ضعف های عمده در اتصالات خمشی تیر به ستون در سیستم های باربر خمشی
راهکارهای تقویت و بهسازی اتصال خمشی
ساختمان های فولادی فاقد سیستم باربر جانبی
ساختمان های با اتصالات خورجینی
راهکارهای ایجاد سیستم باربر جانبی
مطلوبیت های ایجاد شده
شکل اتصال خورجینی خمشی
منابع

قیمت: فقط 2,500 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: KB 576
فرمت: pptx
تعداد صفحات/اسلاید: 73