گزارش کار آموزی ساخت ساختمان فلزی مسکونی - 34 صفحه / Word

عنوان گزارش کار آموزی: ساخت ساختمان فلزی 5 طبقه مسکونی
کاربر گرامی فونت این گزارش کار آموزی B Mitra و سایز آن 14 می باشد.
چکیده گزارش کار آموزی:
بعد از شناسایی کامل زمین نوبت به آماده سازی محوطه می رسد . منظور از محوطه سازی تسطیح و آماده سازی محوطه های ساختمان های پروژه , ایجاد شبکه های ارتباطی اطراف محوطه و پیاده  روسازی بعد از اتمام ساختن ساختمان ها , ایجاد فضای سبز و ... می باشد
بسته به نوع استفاده و عملکرد خاک ریزی به دو بخش خاک ریز باربر و خاکریز پرکننده تقسیم  می شود . گرچه عملیات خاکریزی بیشتر در پروژه های راه سازی اهمیت دارد و ابعاد گوناگون آن در علم راه سازی مطرح می شود ولی در عملیات ساختمان سازی نوع خاصی از خاک ریزی باربر مطرح می شود که منظور از آن خاکریزی است که بارهای استاتیکی وارده از شالوده و کف ساختمان و نیز بارهای دینامیکی حاصل از ماشین آلات و تاسیسات را تحمل کند . این خاک ریز باید در دوران بهره برداری از ساختمان بارهای وارده را به بستر خود منتقل کند .
گود برداری قسمتی است از عملیات خاکی , که شامل کندن و حفر زمین از سطح طبیعی آن به عمق نسبتا زیاد ( معمولا بیش از دو متر ) می باشد . گرچه کندن و حفر محل پی ها اگر به طور جداگانه انجام شود ولی با توجه به این که امروزه اکثر عملیات گود برداری و پی با هم انجام می شود پی کنی را نیز نوعی گود برداری تلقی کرده و لذا هر دو مورد , تواما تحت عنوان گود برداری در اینجا مورد بحث قرار می گیرد . گاهی پی کنی ( و حتی گود برداری ) با وسایل ساده و دست صورت می گیرد ولی امروزه اکثر عملیات خاکی منجمله گود برداری و پی کنی را مخصوصا اگر حجم عملیات زیاد باشد با کمک ماشین آلات مناسب نظیر بولدوزر ها و لودرها و بیل های مکانیکی ...

فهرست مطالب گزارش کار آموزی:
فصل اول : معرفی مکان کارآموزی
فصل دوم: مراحل اجرای پروژه
آماده سازی محوطه
ایجاد نقاط نشانه ( بنچ مارک )
پر کردن چاهها و قنوات مزاحم متروکه
تخریب ساختمان ها و بناهای قدیمی
دفع گیاهان و قطع درختان
زهکشی
تسطیح محوطه
خاکریزی
گود برداری و پی کنی
روش های گود برداری و پی کنی
گود برداری در زمین های خاکی ( مخلوط )
پیاده کردن نقشه
بتن مگر یا بتن تمیز
پیاده کردن محورهای ساختمان روی بتن مگر
استفاده از دیوار مانع
پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری
قالب بندی
بتن سازی و بتن ریزی
کاهش آب بتن توسط جذب قالب های آجری
نصب صفحات زیر ستونی ( بیس پلیت )
ساختن اعضا سازه
ستون ها و اجرای آنها
ساخت ستون های مرکب
تیر ریزی
مراحل ساخت تیر
بادبند
مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک
حمل و انبار کردن بلوک ها
حمل و انبار کردن تیرچه ها
حمل و انبار کردن میلگردها
حمل و انبار کردن مصالح سنگی
حمل و انبار کردن سیمان
نصب تیرچه ها
نصب تکیه گاه های موقت
نصب بلوک ها
آرماتور بندی سقف
میلگرد منفی روی تکیه گاه
تکمیل قالب بندی
کنترل و آماده سازی سقف برای بتن ریزی
پرداخت سطح بتن
کاشی کاری
سفید کاری

قیمت: فقط 2,500 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: KB 533
فرمت: docx
تعداد صفحات/اسلاید: 34