پاورپوینت پروژه ایمن سازی سد قوسی و طراحی جاده در خاک نمکی - 80 اسلاید

عنوان پاورپوینت: پروژه ایمن سازی در سدهای قوسی و طراحی جاده ها در خاک های نمکی ( پروژه درس مکانیک خاک )
چکیده پاورپوینت:
این مقاله درباره ی پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی سدهای قوسی و زیان و خسارت ناشی از فروریزی این سدها و خلاصه ای بر تئوری های اصلی موجود و اهداف ارزیابی های امنیتی سدهای قوسی بوده و نقاط ضعف این تئوری ها و اهداف را تحلیل کرده و مشکلات موجود بر سر راه تحقیقات آینده را مورد اشاره قرار داده و نهایتاً به مسائل و موضوعات حیاتی و نقاط مشکل ساز به عنوان ارزیابی های امنیتی سدهای قوسی می پردازد
امروزه راههای ارتباطی یکی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شکوفایی اقتصاد و صنعت کشـور و ایجاد رابطه اجتماعی افراد ؛ از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ و بهداشت در مناطق دور و نزدیک شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی به عنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه مورد توجه  قرار گرفته است .
از اینجاست که راه وسیله جابجا کردن ثروت نام گرفته است. مراحل مختلف طراحی و احداث راه ها ، متاثر از عوامل مختلف اقلیمی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است .

فهرست مطالب پاورپوینت:
بخش اول: ایمن سازی در سدهای قوسی
مقدمه
مزایای‌ ضریب‌ اطمینان‌ مقاومت‌
بررسی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی‌ توسط‌ تئوری‌ پایداری
روش‌ اضافه‌ بار
روش‌ ذخیره ی مقاومت‌
روش‌ ترکیبی‌
کاربرد تحلیل‌ پایداری سدهای‌ قوسی‌ در ارزیابی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی
تئوری های‌ دیگری‌ در زمینه ی ارزیابی‌ ایمنی‌ سد قوسی‌
نتیجه گیری و پیش بینی ها
بخش دوم: طراحی جاده ها در خاک های نمکی
مقدمه
طراحی جاده ها در خاک های نمکی
مشکلات خاک های نمکی
اثر نوع و میزان نمک ها بر کفایت مصالح راهسازی
راه های مقابله و کنترل خاک های نمکی  
جدول حداقل تراز خاکریز نسبت به سطح ایستایی در خاک های نمکی
راهسازی در بیابان های ماسه ای  
مشکلات ماسه های بیابانی
راه های مقابله و کنترل ماسه های بیابانی
کویرهای با تلاقی
طراحی بزرگراه ها و جاده ها با در نظر گرفتن فضای سبز در مناطق خشک
طراحی هماهنگ زمین های اطراف
استفاده از خاکریزهای شانه و حاشیه راه ها
احداث آبروهای خاکی
احداث شیارهای خاکی روی خطوط  تراز
احداث بندهای انحرافی و آب برگردان ها
احداث سیستم های پخش سیلاب در حاشیه جاده ها
نتیجه گیری
منابع

قیمت: فقط 2,500 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: KB 178
فرمت: pptx
تعداد صفحات/اسلاید: 80