مقاله طراحی سیستم های هیدرولیک - 26 صفحه / Word

عنوان  مقاله: طراحی سیستم های هیدرولیک     
چکیده مقاله:
پرس های هیدرولیک نیروی خود را از حرکت یک پیستون در داخل یک سیلندر به دست می آورند. این حرکت زمانی ایجاد میشود که یک سیال تحت فشار وارد محفظه سیلندر شود. وضعیت سیال توسط پمپ و شیرهائی جهت افزایش، کاهش و یا حفظ فشار به صورت مورد نیاز درآمده و میتواند نیروی لازم برای به حرکت درآوردن پیستون را فراهم کند. بنابراین نیروی موجود در پرس هیدرولیک با حداکثر فشار موجود در سیلندر تعیین میشود. پرسهای هیدرولیک قادرند تناژ کامل خود را در هر وضعیتی از حرکت سیلندرها به قطعه کار اعمال نمایند. همچنین طول حرکت سیلندرها را میتوان در هر حدی از مسیر حرکت محدود ساخت. این در حالی است که در پرس های مکانیکی تناژ کامل را تنها در انتهای مسیر حرکت ضربه زدن میتوان کسب نمود. همچنین مسیر حرکت ضربه زدن در این پرس ها مقدار ثابتی است.
تناژ یک پرس هیدرولیکی عبارت است از حداکثر نیروئی که سیلندر اصلی آن میتواند به قطعه کار اعمال نماید. معمولاً برای تعیین تناژ مورد نیاز پرس باید روی رفتار قطعه کار و فرآیند اعمالی روی آن مطالعه نمود. برای مثال در برشکاری ورق، جنس آن و سطح برش نقش مهمی را در حداکثر نیروی لازم برشکاری ایفا میکنند. در پرس کمپاکت پودر، نوع پودر، دانسیته و استحکام نهائی قطعه فاکتورهای مهم تعیین کننده حداکثر نیروی مورد نیاز می باشند.
برای تعیین سطح فشار در یک سیستم هیدرولیک باید در نظر داشت که با بالا بردن فشار میتوان از المان های هیدرولیکی کوچکتری برای رسیدن به تناژ مورد نظر، استفاده نمود. همچنین قطر لوله ها را می توان کوچکتر انتخاب نمود. در نتیجه، هزینه ساخت پرس کاهش می یابد. از طرف دیگر با افزایش فشار، روغن در سیستم زودتر داغ میکند، نشتی ها بیشتر و اصطکاک و سایش نیز افزایش می یابد. در نتیجه فاصله انجام سرویس ها باید کوتاهتر شود. همچنین نویز و پیک های فشاری نیز افزایش یافته و خواص مطلوب دینامیکی سیستم کاهش می یابد.
در مجموع پس از برآوردهای اولیه نوع کارکرد پرس، برای دستیابی به یک شرایط مطلوب کاری انتخاب یکی از فشارهای 160, 100 یا 200 bar معمول میباشد...

فهرست مطالب مقاله :  
پرس های هیدرولیکی
ویژگی های پرس های هیدرولیک
تناژ پرس
تعیین فشار کاری سیستم
اجزاء اصلی سیستم هیدرولیک پرس
نحوه انتخاب سیلندرهای هیدرولیک
حداکثر فشار کاری سیستم
قطر پیستون و میله پیستون
جدول محدوده قطر پیستون و قطر میله پیستون (رکسروت)
نسبت سطح
جدول مقادیر اسمی ضریب نسبت سطح
حداکثر نیروی سیلندر
طول کورس سیلندر
حداکثر سرعت سیلندر
نحوه نصب سیلندر
وجود ضربه گیر
نوع و کاربرد سیلندر
فرمول های محاسباتی مربوط به سیلندرها
نحوه انتخاب پمپ های هیدرولیک
قطر دهانه های پمپ
فشار کاری در خروجی پمپ
فشار کاری در ورودی پمپ
سرعت دوران پمپ
حجم جابجایی روغن
دبی موثر
توان موتور راننده پمپ
دمای کاری روغن
درجه ویسکوزیته
فیلتراسیون
فرمولهای محاسباتی مربوط به پمپ ها
شیرهای هیدرولیک
شیرهای قطع و وصل
شیرهای کنترل فشار
شیر محدود کننده فشار
شیر کاهش دهنده فشار (رگولاتور فشار)
شیر تابع فشار
شیرهای راه دهنده
شیرهای یکسو کننده
شیرهای کنترل شدت جریان
نحوه انتخاب شیرهای هیدرولیک
تعیین میزان افت فشار در لوله و نوع جریان
افت فشار در اثر اصطکاک
ویسکوزیته
محاسبه عدد رینولدز
عوامل موثر در افت فشار
تعیین سایز لوله در سیستمهای هیدرولیک

عوامل موثر در تعیین سایز لوله
محاسبه قطر داخلی لوله
جدول دبی عبوری از خطوط فشار و مکش
جدول سرعت روغن در خطوط هیدرولیک
تعیین جنس لوله
جدول فشارهای نامی در هیدرولیک (bar )
محاسبه ضخامت دیواره لوله های تحت فشار
جدول فرمول های محاسبه ضخامت لوله
مراحل تعیین سایز لوله
جدول مشخصات لوله های تحت فشار
 

قیمت: فقط 2,000 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: KB 71
فرمت: docx
تعداد صفحات/اسلاید: 26