دانلود مقاله ISI معادل های سیستم دینامیکی

عنوان انگلیسی مقاله:
Dynamic System Equivalents: A Survey of Available Techniques

ترجمه فارسی عنوان  مقاله:
معادل های سیستم دینامیکی: مطالعه روش های موجود

چکیده انگلیسی مقاله:
Abstract - This paper presents a brief review of techniques available for reducing large systems to smaller equivalents. This paper is divided into high frequency equivalents, low frequency equivalents, and wideband equivalents. Numerical examples are presented to demonstrate selected methods of high frequency equivalencing.

منتشر کننده مقاله: IEEE

سال انتشار مقاله: 2012

متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد.

قیمت: فقط 3,000 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: KB 700
فرمت: pdf
تعداد صفحات/اسلاید: 10