دانلود مقاله ISI روش کنترل وظیفه جامد برای کم کردن اثر صفر right-half-plane در مبدل های بوست در حالت هدایت پیوسته

عنوان انگلیسی مقاله:
Solid-Duty-Control Technique for Alleviating the Right-Half-Plane Zero Effect in Continuous Conduction Mode Boost Converters

ترجمه فارسی عنوان  مقاله:
روش کنترل وظیفه جامد برای کم کردن اثر صفر right-half-plane در مبدل های بوست در حالت هدایت پیوسته

چکیده انگلیسی مقاله:
Abstract- This paper proposes a solid-duty-control (SDC) technique for application in boost converters to maintain a constant duty value and reduce dip voltage during load transient periods. Fast transient response was also achieved because of the variable transient enhancement controller. The proposed SDC technique can provide a stable and regulated output for edge-lit light-emitting diode backlight systems. This converter was used in a 0.25-μm CMOS process. Experimental results show that compared with a conventional design without a fast transient technique, the proposed approach yields about 30% and 80% improvement in undershoot voltage and recovery time, respectively, as load current changes from 50 to 250 mA.

منتشر کننده مقاله: IEEE

سال انتشار مقاله: 2012

متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد.

قیمت: فقط 3,000 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: MB 1
فرمت: pdf
تعداد صفحات/اسلاید: 8