دانلود مقاله ISI مبدل های قدرت پالس شده با راندمان و قابلیت اطمینان بالا برای پردازش صنعتی

عنوان انگلیسی مقاله:
High-Efciency High-Reliability Pulsed Power Converters for Industrial Processes

ترجمه فارسی عنوان  مقاله:
مبدل های قدرت پالس شده با راندمان و قابلیت اطمینان بالا برای پردازش های صنعتی

چکیده انگلیسی مقاله:
Abstract- This paper considers monitoring of semiconductor thermal cycling in high-power resonant converters. For the experiments, a dedicated single-phase resonant converter rated at 1 kV, 250 A (250-kW peak power, duty ratio 10%, 25-kW average power, AND pulse length 1 ms) was been developed. This converter represents one phase of a multiphase resonant power supply designed for long-pulse modulation (typically 12 ms) when equipped with a suitable output transformer. Pulsed operation is obtained by direct modulation of the high-frequency power supply. The main aim of the study reported here is to develop a methodology to assess performance and reliability issues related to the use of standard commercially available power switch technology, relying on a physics-based multichip insulated gate bipolar transistor (IGBT) structure model, and to experimentally monitor the chip temperature using high-speed thermal imaging, during the pulse, to identify any limitations of the proposed modulator technology. First, an overview of the converter, including its nominal electrical design, is provided. Optimization of the turn-OFF snubber capacitance is performed through a series of experiments, employing calorimetrically measured losses, to determine a value, which minimizes the overall power losses. Accurate calorimetric measurements of the switching losses and infrared measurements of the IGBT surface temperatures during transient operation are presented. Simulations including multichip structures, experimental results, and high-quality chip thermal images are provided to validate the effectiveness of the proposed approaches.

منتشر کننده مقاله: IEEE

سال انتشار مقاله: 2012

متن این مقاله به زبان انگلیسی می باشد.

قیمت: فقط 3,000 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: MB 1
فرمت: pdf
تعداد صفحات/اسلاید: 9