پروژه AVR / زبان C سی / کدویژن - کنترل موتور DC با دما ( lm35 و LCD کاراکتری)

عنوان پروژه: کنترل دور موتور DC با دما با سنسور lm35 و LCD کاراکتری ? با میکروکنترلر AVR به  زبان c سی با نرم افزار کدویژن و پروتئوس
زبان برنامه نویسی: C سی
نرم افزار برنامه نویسی: کدویژن codevision
نرم افزار شبیه ساز: پروتئوس Proteus
توضیحات پروژه:
در این پروژه AVR، دور(سرعت چرخش) یک موتور DC متناسب با زیاد و کم شدن دما، زیاد و کم می شود. بدین صورت که دما با استفاده از سنسور lm35 به قسمت آنالوگ به دیجیتال میکرو AVR منتقل می شود. میکرو هم در اینتراپت آنالوگ به دیجیتال، مقدار دما را با یک رقم اعشار بر روی LCD کارکتری 16*2 نمایش می دهد. و متناسب  با دمای حس شده توسط سنسور LM35 مقدار دور موتور DC نیز تغییر می کند.
از این پروژه می توان در زمینه خنک کردن وسایل، متناسب با مقدار دمای آن بوسیله فن و پنکه استفاده کرد.
در شروع اجرای برنامه دما نشان داده نمی شود و برای نمایش اولین مقدار دما بر روی lcd کارکتری، باید مقدار دما (مقدار lm35) تغییر کند.

قطعات مورد استفاده در این مدار:
میکروکنترلر  ATMEGA16
سنسور lm35
Lcd کاراکتری 16*2
موتور DC
آی سی L298

توجه:فایل ارائه شده  پروژه با فرمت zip، شامل فایل های زیر می باشد:
فایل های نرم افزار کدویژن (نرم افزارکامپایلر زبان  c) پروژه
فایل های نرم افزار پروتئوس (نرم افزار شبیه ساز) پروژه

قیمت: فقط 10,000 تومان
خرید و دانلود فوری
سایز: KB 182
فرمت: zip