نقض قانون دوم نیوتن با تولید مایع با جرم منفی

در مقاله ای تحت عنوان تولید مایع با جرم منفی در مجله ی فیزیکال ریوریو ژورنال  منتشر شده است که در  آن  عنوان شده است که پروفسور انگلس استاد دانشگاه ایالتی واشنگتن و تیم همکارانش  دمای اتم های ماده ی ربیدیوم را به بالاتر از صفر مطلق کاهش داده اند. ربیدیوم از عنصرهای گروه نخست جدول تناوبی عناصر است و جرم اتمی ان 85.4678 میباشد.

 زمانی دمای ماده به کمتر از صفر مطلق کاهش می یابد ذرات ماده با سرعت بسیار پایینی حرکت میکنند که در فیزیک کوانتوم به این رفتار ، رفتار موج مانند میگویند.

از دیگر رفتارهای جالب ماده در این سطح دما حرکت همزمان آن ها و یا آنچه که ابر مایع است، می باشد. این ذرات بدون از دست دادن انرژی جاری میشوند.

یکی دیگر از اساتید دیگر تیم پژوهشگر توضیح داده است" که زمانی که ماده ای جرم منفی دارد فشار دهید این ماده به سمت شما برمیگردد."

برای ایجاد شرایط لازم برای جرم منفی، محققان از لیزرهایی برای به دام انداختن اتم های روبیدیوم استفاده کردند و در حرکتی عقب و جلو به جنبش درآوردند. این مسئله با قانون دوم نیوتون که می گوید : شتاب یک جسم برابر است با مجموع نیروهای وارده بر جسم تقسیم بر جرم آن.

F=ma

 فرمولی که از این قانون برمی‌آید معادله بنیادین مکانیک کلاسیک معروف است. اصول این معادله به این است که شتاب جسمی که تحت تأثیر نیرویی ایجاد شده، متناسب و در جهت حرکت آن است.  

این کشف در توضیح پدیده هایی مانند سیاهچاله و انرژی تاریک  حائز اهمیت فراوان است.