برداشتن خط از تگ a ، لینک، با CSS

با استفاده از شیوه نامه یا همان CSS براتون بگم که به وسیله ی اون می تونید خط زیر لینک رو  حذف کنید.

<html>
<head>
<title>link</title>
<Style TYPE="text/css">
A { text-decoration: none; }
</Style>
</head>
<body>

<a href="http://nashrdanesh.com">نشردانش</a>
</body>
</html>

 

توضیحات کد فوق:

<Style TYPE="text/css"> : برای تایین نوع زبان برنامه نویسی ما که در اینجا شیوه نامه است.

A : در اینجا تگ لینک ما رو مشخص می کنه که در قسمت زیر باید به چه نحوی عمل بکنه و چه کاری باید انجام بده:  

<a href="http://nashrdanesh.com">نشردانش</a>

text-decoration  : با استفاده از این قسمت هم می تونید چند کار انجام بدید :

1) None : با استفاده از این قسمت متن رو همانطور که تایپ شده می توانید در بیاورید.

2) Underline : متن را به صورت زیر خط دار در بیاورید.

3) Overline : یه خط بالای متن شما بیاد.

4) Line-through  : خطی وسط متن شما ایجاد بشه.

5) Blink : متن شما به صورت چشمک زن بشه.

حالا اگه می خوای متنت زیر خط دار باشه این کار رو بکن:

<html>
<head>
<title>link</title>
<Style TYPE="text/css">
P.A { text-decoration: underline; }
</Style>
</head>
<body>
<P CLASS="A">متن شما </P>
</body>
</html>

با css معمولا میشه یه الگویی رو تایید کنید و بعد تمام اون قسمت هایی رو که می خوای بر اساس اون الگو قرار بدی و تعیین کنی و در واقع اون ها رو بر اساس اون الگو شکل بدید