مقاله isi، خدمات شبکه زنجیری با عملکرد بهینه سازی شبکه تعبیه شده به حمایت از تجزیه خدمات

عنوان فارسی مقاله:

خدمات شبکه زنجیری با عملکرد بهینه سازی شبکه تعبیه شده به حمایت از تجزیه خدمات

عنوان انگلیسی مقاله:

Network service chaining with optimized network function embedding supporting service decompositions

چکیده انگلیسی مقاله:

The rise of Software-Defined Networking (SDN) and Network Function Virtualization (NFV) introduce opportunities for service providers to reduce CAPEX/OPEX and to offer and quickly deploy novel network services. In particular, SDN and NFV enable the flexible composition of network functions, a generic service concept known as network service chaining (NSC).

ژورنال:

Computer Networks

شبکه های کامپیوتر

تاریخ انتشار:

Volume 93, Part 3, 24 December 2015, Pages 492–505

قیمت: فقط 1,000 تومان
خرید و دانلود فوری
فرمت: pdf