رشته برق

دانلود مقاله ISI مدلسازی مقدار متوسط دینامیکی سیستم های قدرت مربوط به وسایل نقلیه هیبریدی برقی

دانلود مقاله ISI مدل سازی متوسط دینامیکی بارهای یک سو کننده دیودی سمت جلو با حالت هدایت پیوسته و عملکرد نامتعادل

دانلود مقاله ISI روش شناسی برای طرح حفاظت وفقی امنیت ، قابلیت اطمینان مبتنی بر استخراج داده

دانلود مقاله ISI توصیف مشخصه تلفات غیرفنی از طریق انتخاب ویژگی مبتنی بر روش های تکاملی

دانلود مقاله ISI تلاش برای بهبود کارآیی حفاظت دیستانس مبتنی بر superimposed

دانلود مقاله ISI ارتباط مخابراتی خطوط قدرت در سیستم ولتاژ متوسط

دانلود مقاله ISI روش طبقه بندی برای هماهنگی فیوز بازبست در سیستم های توزیع با تولید پراکنده

دانلود مقاله ISI حذف بار زیر فرکانس مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در سیستم قدرت با بارهای فازی

دانلود مقاله ISI تغییر ولتاژ اولیه در کلید زنی خازن

دانلود مقاله ISI حفاظت دیفرانسیل جریان مبتنی بر مقدار لحظه ای و پردازش های انتقال مساوی برای خطوط انتقال طولانی

دانلود مقاله ISI استراتژی جایابی بهینه کلید قسمت کننده در سیستم های توزیع

دانلود مقاله ISI مقبولیت سه مدل دمای داغ ترین نقطه ترانسفورماتور

دانلود مقاله ISI کنترل استنباط نرو فازی وفقی برای کنترل کننده جامع پخش توان

دانلود مقاله ISI مکان یابی تعمیم یافته خطای مبتنی بر امپدانس برای سیستم های توزیع

دانلود مقاله ISI کاربرد دینامیک های سیال محاسباتی در کاهش زمان سیکل تولید محصول جدید بریکر گازی SF6

دانلود مقاله ISI مدیریت جامع حفاظت صاعقه متمایز برای شبکه قدرت kV 500 نزدیک به پروژه Three Gorges

دانلود مقاله ISI موضوعات مشترک در ابزارهای شبیه سازی حوزه زمان

دانلود مقاله ISI طراحی و مسیریابی بهینه سازی تست سیستم های حفاظت مدرن با قیود قابلیت اطمینان و اقتصادی

دانلود مقاله ISI خطای CCVT بعلت طراحی نامناسب ترانسفورماتورهای کمکی ولتاژ

دانلود مقاله ISI میدان الکتریکی و محیط جریان یونی خطوط انتقال HVDC : مقایسه محاسبات و اندازه گیری ها

دانلود مقاله ISI اندازه گیری های مخلوط گاز و هوای شارژ شده نزدیک خطوط انتقال kV DC 500±

دانلود مقاله ISI گذرای کلیدزنی سیستم kV UHV 1000 با در نظر گرفتن ساختار با جزئیات پست

دانلود مقاله ISI مدل حالت دائمی و آنالیز پخش بار منابع انرژی پراکنده تکفاز کوپل شده بصورت الکترونیکی

دانلود مقاله ISI توزیع فضایی جریان یونی حول هادی های باندل HVDC

دانلود مقاله ISI بریکرهای خلاء در سیستم های انتقال AC انعطاف پذیر

دانلود مقاله ISI مکان یابی خطای غیردائمی در فیدرهای توزیع

دانلود مقاله ISI مدار معادل برای اندوکتانس نشتی ترانسفورماتورهای چند سیم پیچه: یکی سازی مدل های ترمینال و دوگان

دانلود مقاله ISI ایجاد الگوریتم تشخیص عیب مقره با تقریب حداقل مربعات

دانلود مقاله ISI سیستماتیک تعمیم یافته برای تعیین قابلیت اطمینان سیستم توزیع با ژنراتورهای پراکنده تجدیدپذیر و میکروگریدها

دانلود مقاله ISI ارزیابی قابلیت اطمینان در پست با در نظرگرفتن شرایط عملکرد و مودهای خطا

دانلود مقاله ISI آنالیز تداخل الکترومغناطیسی در پست HV به علت جبران کننده استاتیکی توان راکتیو

دانلود مقاله ISI مکان خطاهای خط DC در سیستم های مرسوم HVDC با قسمت های کابل ها و خطوط هوایی با اندازه گیری های ترمینال

دانلود مقاله ISI ارزیابی ولتاژ القاء شده توسط صاعقه در خطوط هوایی با بار غیرخطی با استفاده از تئوری پراکندگی

دانلود مقاله ISI آنالیز پدیده گذرا و ارزیابی حفاظت در سیستم قدرت صنعتی

دانلود مقاله ISI ایجاد و پیاده سازی سخت افزاری سیستم تشخیص گذراهای خطا

دانلود مقاله ISI آنالیز ارتعاشات الکترومغناطیسی سیم پیچی یک ترانسفورماتور مبدل HVDC جدید

دانلود مقاله ISI کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور تکفاز با شاردهی از قبل

دانلود مقاله ISI کاربردهای مهندسی پزشکی

دانلود مقاله ISI سنسورهای دمای CMOS مقاوم توان پایین ناحیه مؤثر با محدوده وسیع

دانلود مقاله ISI ترانزیستورهای نوری سرعت بالا در پروسس CMOS، 180 nm

دانلود مقاله ISI لیزرهای رینگی نیمه هادی آشوبی مشروط به فیدبک بهینه: کاربرد در مخابرات مبتنی بر آشوب

دانلود مقاله ISI اثرات ولتاژ آنودی بر میکرو ساختار و مشخصات پوشش‌ اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما در آلیاژ مهندسی پزشکی NiTi

دانلود مقاله ISI الگوریتم جستجوی هارمونی تفاضلی خود وفقی آشوبی مبتنی بر توزیع اقتصادی دینامیکی

دانلود مقاله ISI تقویت ‌کننده توان پایین و بسیار خطی UWB با نویز کم برای کاربردهای بی سیم GHz 6/10-1/3 در پروسس CMOS، 0.13 -m

دانلود مقاله ISI اندازه ‌گیری زوایای شیب و جهت چند جهته با DVD pickup head بهبود یافته با سنسور CMOS

دانلود مقاله ISI آنالیز بهبود یافته پیوند داخلی ماهواری Gbps 5/2 در سیستم مخابرات بی سیم نوری داخلی ماهواره

دانلود مقاله ISI مخابرات نوری امن با اثر پراکندگی Brillouin شبیه‌ سازی شده در فیبر نوری

دانلود مقاله ISI سوئیچ ارسال / دریافت GHz 60 با دیود p-n و ترانزیستورهای MOS در CMOS، nm 130

دانلود مقاله ISI طراحی تقویت‌ کننده توان تفاضلی باند W در CMOS توان پایین nm 45

دانلود مقاله ISI ریشه‌ تهدیدهای امنیت سیستم قدرت

نمایش 51 - 100 از 324 رکورد