رشته برق

دانلود مقاله ISI جلوگیری از اضافه‌ ولتاژهای رزونانسی در زمان برقدارکردن ترانسفورمر با استفاده از شاخص افزایش دمای برقگیر و روش بستن کلید کنترل ‌شده

دانلود مقاله ISI حلقه قفل فاز جدید مبتنی بر آشکارساز فرکانس و آشکارساز زاویه فاز اولیه

دانلود مقاله ISI کنترل هماهنگ ‌شده ادوات FACTS با کنترل ‌کننده پیش فاز- پس فاز فازی تکاملی با بهینه‌ سازی کلونی مورچه‌ ها

دانلود مقاله ISI طراحی VAR با تنظیم STATCOM در سیستم صنعتی متصل به DG

دانلود مقاله ISI روش ساده برای آشکارسازی ZVT و تعیین زمان وقوع آن برای مبدل‌ های PWM

دانلود مقاله ISI بهبود بستن کلید کنترل‌ شده برای کاهش گذراها در خطوط انتقال HV و بریکرها

دانلود مقاله ISI ارزیابی آنلاین امنیت ولتاژ مبتنی بر اندازه ‌گیری ‌های ناحیه گسترده

دانلود مقاله ISI مدلسازی ابعاد بزرگ وسایل نقلیه الکتریکی متصل به شبکه

دانلود مقاله ISI بهبود کارآیی عملکرد برای مزارع بادی با سیستم ترکیبی جدید SMES توربین بادی نوع CSC

دانلود مقاله ISI کلیدزنی بهینه خط انتقال با در نظر گرفتن امنیت ولتاژ و آنالیز رخداد N-1

دانلود مقاله ISI مدل زمان حقیقی گردش خون و خونریزی برای آموزش جراحی

دانلود مقاله ISI استفاده از شارژهای سیستم در انتقال مبتنی بر مبادلات بین هزینه عملکرد کوتاه مدت و هزینه سرمایه‌ گذاری بلندمدت

دانلود مقاله ISI الگوریتم توصیف مشخصه افت ولتاژ نا متعادل حاصل از خطا برای شکل ‌موج ثبت ‌شده

دانلود مقاله ISI جایابی بهینه PMU مبتنی بر آنالیز احتمالاتی هزینه / سود

دانلود مقاله ISI سرویس کمکی توان راکتیو توسط بارهای توان ثابت در سیستم های AC توزیع‌ شده

دانلود مقاله ISI تخمین نرخ وقوع برداشت بار سرد در سیستم‌ های توزیع

دانلود مقاله ISI کولکتومی تک سایته با پلتفرم رباتیک مینیاتوری IN Vivo

دانلود مقاله ISI کنترل خود مختار مبتنی بر تغییر ولتاژ DC میکروگریدهای DC

دانلود مقاله ISI روش جایابی و تعیین اندازه بهینه برای بهبود حاشیه پایداری ولتاژ در یک سیستم توزیع با استفاده از تولید پراکنده

دانلود مقاله ISI لیزرهای مغز و اعصاب با کمک روبات

دانلود مقاله ISI نگهداری شرایط روشن ‌بودن مبتنی بر اندازه‌ گیری امپدانس برای باتری ‌های وسایل کششی: توسعه و پیاده سازی صنعتی

دانلود مقاله ISI تابع هدف و الگوریتم جدید برای طراحی بهینه پارامتر PSS در یک سیستم قدرت چند ماشینه

دانلود مقاله ISI احتمال و زمانبندی بازگردانی سیستم قدرت

دانلود مقاله ISI عملکرد دینامیکی 6/10 SRM برای کاربردهای وسایل کششی در PHEVها

دانلود مقاله ISI مدل‌های مبتنی بر شبیه‌ سازی گذراهای الکترومغناطیسی برای آنالیز تلرانس دستگاه‌های FACTS

دانلود مقاله ISI کاربرد سیستم کنترل تعیین اندازه خط حرارتی دینامیکی برای افزایش ظرفیت جریانی خطوط انتقال هوایی

دانلود مقاله ISI روش یکپارچه ‌کننده برای PLLهای محور مرجع سنکرون تکفاز

دانلود مقاله ISI استفاده از مزرعه ‌های بادی مبتنی بر DFIG برای میراکردن رزونانس زیرسنکرون در نزدیکی توربین- ژنراتورها

دانلود مقاله ISI کنترل غیرخطی مرکزی سیستم‌های HVDC با تئوری لیاپانوف

دانلود مقاله ISI کنترل توان توربین های بادی سرعت-متغیر با زاویه پره ثابت در کل محدوده سرعت

دانلود مقاله ISI محدودکننده جریان خطا نوع رزونانس موازی

دانلود مقاله ISI کاربرد معیار پایداری نایکوئیست اعمال‌شده به بارها و منابع متصل‌شده به شبکه‌ها

دانلود مقاله ISI طراحی و کنترل مقاوم یکپارچه مبتنی بر اندازه‌گیری غیرخطی برای سیستم تولید

دانلود مقاله ISI حداقل سازی تلفات توان در سیستم توزیع با پیکربندی دوباره شبکه در حضور تولید پراکنده

دانلود مقاله ISI پیکربندی دوباره کلید و تپ - چنجر شبکه ‌های توزیع با استفاده از الگوریتم‌ تکاملی

دانلود مقاله ISI نقش پروتکل روتینگ RPL برای مخابرات شبکه هوشمند

دانلود مقاله ISI کاربرد استراتژی‌های PWM شیب برای کاهش نویز آکوستیک حاصل از موتورهای القایی تغذیه ‌شده با اینورتر

دانلود مقاله ISI مدیریت انرژی در میکروگریدها با استفاده از پاسخ تقاضا و ذخیره پراکنده – یک روش چندعامله

دانلود مقاله ISI چگونگی استفاده از روش‌ های بهینه‌ سازی موتور جستجو برای افزایش بازدید وب سایت

دانلود مقاله ISI ملاحظات پایداری برای ترانزیستورهای اثر میدان کاربید سیلیکونی

دانلود مقاله ISI جمیع مدل مزرعه بادی با استفاده از دسته‌ بندی احتمالاتی

دانلود مقاله ISI زیرساخت ‌های مخابراتی در رابطه با شبکه هوشمند ، طراحی، پیاده‌ سازی و ارزیابی

دانلود مقاله ISI روشی جدید برای دستیابی به حذف هارمونیک AC و یکپارچه ‌کردن ذخیره انرژی برای یکسو کننده‌ های دیودی 12 پالسه

دانلود مقاله ISI فناوری جبران جدید جبران ‌کننده سنکرون استاتیکی متصل به ترانسفورمر توزیع

دانلود مقاله ISI کاربرد برابرکننده الکترونیک قدرت برای ماژول ‌های فتوولتائیک با سایه جزئی

دانلود مقاله ISI میراکردن SSR با استفاده از فرونشاننده جریان زیرسنکرون با SSSC

دانلود مقاله ISI مدل تصادفی برنامه‌ ریزی واحد تولیدی با سیستم ‌های خنک ‌کننده

دانلود مقاله ISI تعیین مکان خطا در خطوط انتقال دو مداره با استفاده از فازورهای جریان سنکرون‌ شده

دانلود مقاله ISI ارسال یا عدم ارسال طرح مخابرات تریگرشده با رخداد گسسته برای سیستم‌ های فازی Takagi-Sugeno شبکه‌ شده

دانلود مقاله ISI بهبود مدل برای محاسبه ماتریس اندوکتانس سیم‌ پیچی ‌های ترانسفورمر چندلایه برای گذراهای بسیار سریع

نمایش 151 - 200 از 324 رکورد