رشته برق

دانلود مقاله ISI استراتژی کنترل فیلترهای توان اکتیو با کنترل جریان حلقه بسته ضمنی و کنترل‌ کننده رزونانسی

دانلود مقاله ISI پیش ‌بینی بار بسیار کوتاه مدت شبکه‌ های عصبی موجک با داده‌‌ های از پیش فیلترشده

دانلود مقاله ISI سناریوی جهانی انرژی و اثر الکترونیک قدرت در قرن بیست و یکم

دانلود مقاله ISI برنامه‌ ریزی واحد تولیدی تصادفی با پاسخ تقاضای نامعین

دانلود مقاله ISI شبیه ‌سازی عملکرد مخابرات آشوبی فاصله طولانی دو جهته در سیستم جدید سنکرون ‌سازی آشوبی فیبر نوری

دانلود مقاله ISI پشتیبانی فرکانس سیستم از طریق شبکه‌ های DC چند ترمیناله

دانلود مقاله ISI کنترل مصرف برق بوسیله پیش‌ بینی پاسخ آن به تغییر قیمت ‌ها

دانلود مقاله ISI اندازه‌گیری سواد ICT موبایل ، ارزیابی کارآیی پیام کوتاه در تنظیمات پاسخ اضطراری

دانلود مقاله ISI نظارت تصادفی شبکه ‌های توزیع شامل متغیرهای ورودی مرتبط با هم

دانلود مقاله ISI منابع پراکنده به عنوان پشتیبانی توان راکتیو

دانلود مقاله ISI کنترل توان راکتیو ژنراتور بادی سنکرون مغناطیس دائم با مبدل ماتریسی

دانلود مقاله ISI سیستم روبات جراحی برای عمل جراحی تک پورت با مکانیسم مفصل جدید

دانلود مقاله ISI بدست آوردن امپدانس الکتریکی با استفاده از تبدیل موجک از پاسخ زمانی

دانلود مقاله ISI سیستم مخابرات هوانوردی آینده و توسعه آن برای مخابرات قاره‌ای

دانلود مقاله ISI امنیت مخابرات برای شبکه‌ های توزیع شبکه هوشمند

دانلود مقاله ISI چارچوبی برای یکپارچه ‌سازی MRI زمان حقیقی با کنترل روبات ، کاربرد در مداخلات قلب و عروق Transapical

دانلود مقاله ISI توسعه بهینه اندازه ‌گیری‌های همزمان‌ شده ناحیه گسترده برای رؤیت ‌پذیری مکان خطا

دانلود مقاله ISI روشی برای مطالعه تعاملات زیرسنکرون در سیستم‌ های قدرت متصل به تولید بادی

دانلود مقاله ISI تخمین ‌گر بازگشتی ماکزیمم امر محتمل برای تخمین آنلاین مودهای الکترومکانیکی با مرزهای خطا

دانلود مقاله ISI کاربرد محدود کننده‌ جریان خطای ابر رسانای مقاومتی چندگانه برای آشکارسازی سریع خطا در سیستم‌ توزیع با اتصالات قوی

دانلود مقاله ISI آنالیز تئوری اطلاعات کانال مخابراتی اتصال گپ مولکولی در مقیاس نانو بین سلول ‌های شامل ماهیچه قلبی

دانلود مقاله ISI راه‌ حل با فرم بسته برای مکان خطای خط انتقال بدون نیاز به همزمان ‌سازی ترمینال یا پارامترهای خط

دانلود مقاله ISI مقدار ظرفیت توان موج

دانلود مقاله ISI وجه هدایتی گذراهای جریان ، کاربرد در حفاظت خط انتقال سرعت - بالا

دانلود مقاله ISI روش عامل اصلی برای توسعه انتقال – قسمت اول: چارچوب نظارتی

دانلود مقاله ISI روش عامل اصلی برای توسعه انتقال – قسمت دوم: مطالعات موردی

دانلود مقاله ISI تخمین حالت و کنترل بارهای الکتریکی برای مدیریت زمان حقیقی عدم تعادل انرژی

دانلود مقاله ISI کنترل افت مبتنی بر ولتاژ انرژی‌ تجدید پذیر برای اجتناب از نوسانات روشن - خاموش شدن حاصل از اضافه ‌ولتاژها

دانلود مقاله ISI ارزیابی احتمالاتی کنترل ‌کننده میرا کننده در شبکه ‌ها با خطوط VSC-HVDC چندگانه

دانلود مقاله ISI ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم تولید ترکیب ‌کننده روابط سرعت ‌های باد با توزیع ‌های متفاوت

دانلود مقاله ISI آشکارسازی و ایزوله ‌کردن خطا در سیستم میکروگرید باس DC ولتاژ - پایین

دانلود مقاله ISI برنامه ‌ریزی OPF با قید توان راکتیو با قیمت‌ گذاری حاشیه ‌ای مکانی دو بعدی

دانلود مقاله ISI کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی اینورترهای تولید پراکنده در میکروگرید

دانلود مقاله ISI رله‌ گذاری جهتی در حضور یک خازن سری کنترل ‌شده با تریستور

دانلود مقاله ISI آنالیز گرافی امپدانس زمین از طریق تصاویر خطای نسبی

دانلود مقاله ISI الگوریتم سریع جدید برای تخمین زمان حقیقی فازورهای با استفاده از پردازش سیگنال وفقی

دانلود مقاله ISI مزایای توان بادی در برنامه ‌ریزی روز بعد سیستم‌ های قدرت متمرکز بادی - زغالی

دانلود مقاله ISI اعمال فیلترهای سدکننده بهبود یافته برای مشکل SSR سیستم قدرت Tuoketuo

دانلود مقاله ISI قیمت گذاری مبتنی بر حساسیت و استفاده بهینه از ذخیره‌ کننده در سیستم ‌های توزیع

دانلود مقاله ISI شبیه ‌ساز سخت افزار قابل پیکربندی زمان حقیقی برای آنالیز گذراهای الکترو مغناطیسی در سیستم‌ های قدرت

دانلود مقاله ISI بررسی مخابرات کامپیوتر در محیط توزیع ‌شده صنعتی

دانلود مقاله ISI مثال نقضی برای الگوریتم مبتنی بر ادامه ‌دادن برای یافتن همه راه‌ حل‌ های پخش بار

دانلود مقاله ISI مبدل DC مدولار چند سطحی

دانلود مقاله ISI تضعیف نویز ضربه‌ ای متناوب در مخابرات‌ های خط قدرت مبتنی بر OFDM

دانلود مقاله ISI مخابرات تقسیم طیف مشارکتی سبز

دانلود مقاله ISI فیلتر کردن هارمونیک دوم در تخمین اندازه‌ گیری فازور

دانلود مقاله ISI اثر جذب‌ کننده انرژی قوس در یک واحد کلید توربین بادی

دانلود مقاله ISI بررسی افت ‌های ولتاژ حاصل از حفاظت ضد جزیره‌ ای DG

دانلود مقاله ISI روش جدید برای آنالیز تئوری محتوای هارمونیکی شکل‌ موج‌های PWM مدولاتورهای فرکانس تکی و چندگانه

دانلود مقاله ISI اعمال SVD به تخمین حالت افت ولتاژ

نمایش 201 - 250 از 324 رکورد