رشته برق

دانلود مقاله ISI هماهنگی ولتاژ در سیستم‌ های قدرت چند ناحیه ‌ای از طریق کنترل پیش‌ بینی‌ کننده مدل توزیع‌ شده

دانلود مقاله ISI مدل داده برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر FACTS

دانلود مقاله ISI مدول پردازش سیگنال برای کاربردهای سیستم قدرت

دانلود مقاله ISI روش حوزه زمانی جدید تحلیل سیگنال های موج سینوسی پالس شده

دانلود مقاله ISI روش جدید تخمین سیگنال های DPOAE

دانلود مقاله ISI روش جدید برای تجزیه سیگنال های غیر ساکن چند مؤلفه ای

دانلود مقاله ISI روش تحلیل غیر خطی زمان - فرکانس

دانلود مقاله ISI روش همزمان سازی وفقی برای منابع انرژی پراکنده متصل به شبکه

دانلود مقاله ISI روش همزمان سازی وفقی جدید برای کانورترهای تک فاز متصل به شبکه

دانلود مقاله ISI روش وفقی غیر خطی حذف تداخل خط قدرت در سیگنال های ECG

دانلود مقاله ISI فیلتر وفقی غیر خطی برای تحلیل Online سیگنال در سیستم های قدرت و کاربردها

دانلود مقاله ISI روش جدید اندازه گیری هارمونیک های غیر ساکن

دانلود مقاله ISI الگوریتم جدید برای تحلیل اثرات جریان گذرای موتور با استفاده از Wavelets

دانلود مقاله ISI روش وفقی جدید تخمین پتانسیل های فراخوانده شنیداری حالت پایدار

دانلود مقاله ISI طرح جدید استخراج هارمونیک وفقی برای فیلترهای توان اکتیو تک فاز

دانلود مقاله ISI روشی برای استخراج منحنی های سینوسی غیر ساکن

دانلود مقاله ISI روشی برای همزمان سازی کانورترهای الکترونیک قدرت در محیط های آلوده و فرکانس- متغیر

دانلود مقاله ISI روشی برای تحلیل هارمونیک ها و Inter-Harmonics

دانلود مقاله ISI روش Magnitude/Phase-Locked Loop برای تخمین پارامتر سیگنال های پریودیک

دانلود مقاله ISI سیستم Magnitude/Phase-Locked Loop بر اساس تخمین فرکانس و دامنه های In-Phase/Quadrature-Phase

دانلود مقاله ISI یک Labview-Based GUI برای اندازه گیری تششعات Otoacoustic

دانلود مقاله ISI یک تخمین زننده فرکانس همگرای سراسری

دانلود مقاله ISI یک روش فیلترینگ برای سیستم های قدرت سه فاز

دانلود مقاله ISI سیستم Distortion-Free Phase-Locked Loop برای کنترل کننده های ادوات FACTS و الکترونیک قدرت

دانلود مقاله ISI کنترل تک سیکلی بهینه شده در کاربردهای فتوولتائیک متصل به شبکه

دانلود مقاله ISI کنترل بهینه یک سیستم انرژی خورشیدی فتوولتائیک با نقاد وفقی

دانلود مقاله ISI سیستم های فتوولتائیک با استفاده از کنترل جستجوی اکسترمم MPPT

دانلود مقاله ISI روش کنترل برای شارژ خازن های سری دو لایه آلتراالکتریک مناسب برای سیستم های تولیدی فتوولتائیک به همراه روش کنترل MPPT

دانلود مقاله ISI پیاده سازی و آزمایش تکنیک تخمین امپدانس شبکه جاسازی شده آنلاین برای اینورترهای PV

دانلود مقاله ISI فتوولتائیک متصل به شبکه با کنترل کیفیت توان با اتصال مستقیم

دانلود مقاله ISI تزریق توان PV و فیلتر کردن توان اکتیو به همراه الگوریتم های Amplitude-Clamping و Amplitude-Scaling

دانلود مقاله ISI شناسایی Real –Time نقاط کار بهینه در سیستم های قدرت فتوولتائیک

دانلود مقاله ISI سیستم تولیدی فتوولتائیک مستقل با کارآیی بالا

دانلود مقاله ISI استخراج هارمونیک ها با استفاده از رؤیت کننده های مرکب

دانلود مقاله ISI تخمین زننده دمای روتور بدون سنسور برای ماشین های القایی بر اساس طرح تخمین طیفی هارمونیک جریان

دانلود مقاله ISI کنترل فیلتر DC اکتیو موازی برای سیستم های HVDC

دانلود مقاله ISI مینیمم سازی ریپل گشتاور و نویز EMI در PMSM با استفاده از توپولوژی فیلتر اکتیو و کنترل میدان جهت دار

دانلود مقاله ISI تحلیل هارمونیک در سیستم قدرت با استفاده از تبدیل Wavelet-Packet

دانلود مقاله ISI توابع ، ادوات و مدارهای منطقی بر اساس پروسه های غیرخطی پارامتری

دانلود مقاله ISI در مدار قرار دادن تولید بادی - حرارتی بهینه

دانلود مقاله ISI ژنراتور القایی روتور سیم بندی با کنترل بدون سنسور و فیلتر اکتیو یکپارچه برای تغذیه بار غیرخطی در شبکه مستقل

دانلود مقاله ISI مدار سنس جریان برای یک کنترل کننده سرو موتور سه فاز برق دار شده DC

دانلود مقاله ISI درایوهای AC در صنایع فلزی

دانلود مقاله ISI تلفات جریان گردابی روتور در موتور مغناطیس دائم بدون شیار، حالت تحریک با صفحه جریان

دانلود مقاله ISI کنترل فازی یک پروسه جداسازی الکترو استاتیک

دانلود مقاله ISI حفاظت حدود خط انتقال با استفاده از تبدیل wavelet و شبکه عصبی

دانلود مقاله ISI روش کنترل اینورتر سه فاز چهار سیمه برای واحد تولیدی توزیع شده تنها در حالت جزیره مجزا

دانلود مقاله ISI تحلیل اثر پارامتر نامعین خطوط قدرت بر ارتباطات خط قدرت

دانلود مقاله ISI تحلیل ژنراتور القایی خود تحریک به همراه STATCOM/سیستم ذخیره انرژی باتری

دانلود مقاله ISI مدلسازی توربین بادی به همراه ژنراتور القایی دو تغذیه ای برای شبکه یکپارچه

نمایش 251 - 300 از 324 رکورد