رشته برق

دانلود مقاله ISI کنترل فیلتر توان اکتیو سه فاز چهار شاخه تحت شرایط ولتاژ شبکه غیر ایده آل

دانلود مقاله ISI شبکه wavelet بر اساس طبقه بندی گذرا با اثر فرکانس غالب

دانلود مقاله ISI برآورد موقعیت روتور ماشین سنکرون مغناطیس دائم با تزریق فرکانس حامل

دانلود مقاله ISI اینورتر منبع امپدانس برای سیستم های فتوولتائیک مسکونی

دانلود مقاله ISI تولید آبی سرعت-متغیر: جنبه ها و کنترل عملی

دانلود مقاله ISI طراحی اینورتر flyback منبع جریان برای فتوولتائیک متصل به شبکه نامتمرکز

دانلود مقاله ISI کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC)

دانلود مقاله ISI توزیع توان سیگنال های مایکروویو با مدولاسیون فاز در یک لینک فیبر نوری پراکنده کننده

دانلود مقاله ISI جبرانسازی اثرات گذرای CVT با شبکه عصبی مصنوعی

دانلود مقاله ISI طراحی سیستم کنترل فازی برای سیستم غیر خطی از روش شبکه عصبی

مقاله محاسبه و اندازه گیری پرتو یک آنتن دی پل در مجاورت یک کره دی الکتریک

مقاله آنتن میکرواستریپ نصب شده بر روی بدنه های استوانه ای

مقاله آنتن های متناوب لگاریتمی

مقاله روشی برای تحقق کنترل مبدل AC به روش PWM توسط میکروکنترلر

مقاله شبیه سازی چاپر AC-DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DC با PWM

مقاله آنتن های میکرواستریپ نصب شده بر بدنه های استوانه ای

مقاله طراحی و شبیه سازی آنتن بوقی هم محور

مقاله زاویه و فاصله سیگنال ارسالی در آنتن های آرایه ای

پروژه AVR / زبان بیسیک / بسکام - کنترل موتور DC با PWM، دو کلید و سون سگمنت + فایل پروتئوس

پروژه AVR / زبان بیسیک / بسکام - کنترل موتور DC با PWM، ولوم و سون سگمنت + فایل پروتئوس

پروژه AVR / زبان C سی / کدویژن - کنترل موتور DC با PWM، ولوم و سون سگمنت + فایل پروتئوس

پروژه AVR / زبان C سی / کدویژن - کنترل دور موتور DC با PWM

پروژه کنترل موتور DC با PWM

پروژه AVR / زبان بیسیک / بسکام - کنترل دور موتور DC از طریق PWM

نمایش 301 - 324 از 324 رکورد