تمامی مطالب

مقاله isi، برنامه ریزی شبکه های سلولی: چشم انداز حجم کار متعادل

مقاله isi، مدیریت کارآمد cache در اطلاعات محور شبکه

مقاله isi، طرح تجارت طیف جامع بر اساس رقابت در بازار، شهرت و خریدار نیازهای خاص

مقاله isi، یک الگوریتم دسترسی طیف پویا موثر برای شبکه های بی سیم شناختی چند جهشی

مقاله isi، نگرانی های امنیتی و اقدامات متقابل در سیستم های ارتباطی مبتنی بر شبکه برنامه نویسی: بررسی

مقاله isi، تشخیص سانسور اینترنت: بررسی

مقاله isi، برنامه خاص مطالعه، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی سطح برنامه های شبکه های حسگر بی سیم

مقاله isi، شبکه های تاخیری با قابلیت تحمل و برنامه نویسی شبکه: مطالعات تطبیقی آزمایش های شبیه سازی و واقعی دستگاه

مقاله isi، چارچوب عملی برای تطبیق نرخ 802.11 MIMO

مقاله isi، سفارش کلی مقیاس پذیر و الاستیک در محتوای مبتنی بر انتشار / اشتراک سیستم

مقاله isi، مدل سازی قابل اعتماد شبکه های نرم افزار تعریف شده

مقاله isi، طراحی شبکه تعاونی: یک رویکرد نش چانه زنی

مقاله isi، انتخاب همسایه برای عدالت نسبی در شبکه های P2P

مقاله isi، بی طرفی کوتاه مدت در حلقه WDM چاک دار

مقاله isi، نخست: تکنیک مدیریت تحویل استقرار مسیر جزئی برای حمایت QoS در وایمکس مبتنی بر شبکه های مش بی سیم

مقاله isi، بهینه سازی توپولوژی پهنای باند بهره وری گرا برای سیستم های سوئیچینگ یکپارچه مبتنی بر نمودار گردشی

مقاله isi، MobiCash: تخلیه ترافیک تلفنی اعمال نفوذ ذخیره مشارکتی در شبکه های اجتماعی همراه

مقاله isi، شبکه سطح هوشمند: رویکرد مبتنی بر باس به سنجش متراکم

مقاله isi، Endeavouring در کتاب های خوب است. اعطای استفاده از شبکه DTN برای دریافت بسته نرم افزاری

مقاله isi، مدیریت افزونگی تطبیقی برای پشتیبان گیری P2P با دوام

مقاله isi، بهره وری و اعتبار تجزیه و تحلیل عملکرد قبلی HOMEPLUG MAC

مقاله isi، توزیع محتوا توسط درختان متعدد چندپخشی و همکاری بین جلسه: الگوریتم های بهینه و تقریب

مقاله isi، ذخیره FIB کارآمد با استفاده از حداقل پیشوند غیر هم تداخل ☆

مقاله isi، به حداقل رساندن هزینه داده های توزیع عملیاتی مراکز از طریق ارائه تخصیص نرخ درخواست عادلانه حین ملاقات SLA ها کاربران مختلف

مقاله isi، یک چارچوب چندمسیره محاسبه تطبیقی برای شبکه مرکز کنترل

مقاله isi، طراحی کارآمد از شبکه های مش بی سیم با قابلیت انتخاب فرکانس پویا قوی

مقاله isi، کشف محتوا برای شبکه های اطلاعات محور

مقاله isi، اعتبار تجربی انعطاف پذیری مبتنی بر درخت مسیریابی هندسی حریص

مقاله isi، تشخیص متکی به خود درز اطلاعات مسیر در مسیریابی بین دامنه

مقاله isi، برنامه ریزی شغلی برای تحمل پذیری خطا محاسبات توزیع شده در شبکه های منابع محدود

مقاله isi، بازیابی سریع و آنی اتصالات تک پخشی در شبکه های حمل و نقل: مسیریابی در مقابل برنامه نویسی

مقاله isi، رویکرد جغرافیایی چند توپولوژی مسیریابی و فواید آن در حین خرابی در مقیاس بزرگ در ارتباط به لحاظ جغرافیایی

مقاله isi، مسیردهی مجدد سریع از تک لینک و شکست گره منفرد برای IP چندپخشی ☆

مقاله isi، مفهوم اسپین برای بهبود در دسترس بودن شبکه

مقاله isi، شبکه نرم افزار تعریف شده: بررسی

مقاله isi، شناسایی سازگاری مطلوب QoE از جریان تطبیقی HTTP بر اساس مطالعات ذهنی

مقاله isi، حفاظت حمله DDoS در عصر پردازش ابررایانه ها و شبکه های نرم افزاری تعریف شده

مقاله isi، کنترل نرخ در چارچوب mac80211 ها: بررسی اجمالی، ارزیابی و بهبود

مقاله isi، جریان ویدئو موبایل همتا به همتا بر روی شبکه های اطلاعات محور

مقاله isi، تخصیص قدرت بهینه برای متراکم کردن محافظ در شبکه های بی سیم: مدل بر اساس جریان

مقاله isi، جمعیت  عبور بر اساس دامنه مطمئن مستقیم طرح تأیید هویت ناشناس

مقاله isi، گروه بندی کاربران زمان_ بهینه سازی در خدمات مبتنی بر مکان

مقاله isi، ML-FOR: پیام مسیریابی با استفاده از شبکه های اجتماعی چند لایه در ارتباطات فرصت طلب

مقاله isi، نمودار بر اساس القای روترهای بدون پاسخ در توپولوژی اینترنت

مقاله isi، به حداقل رساندن افزونگی داده ها برای سیستم های ذخیره سازی ابری قابل اعتماد بالا

مقاله isi، تجزیه و تحلیل تاثیر اقتصادی در استراتژیک gregation deag

مقاله isi، کیفیت سرویس اتصال اینترنت در یک LTE ناهمگن با استفاده از شبکه های بی سیم و فضاهای سفید تلویزیون

مقاله isi، مانیتورهای مقیاس بزرگ برای پدیده های موبایل با بهره وری انرژی در شبکه های حسگر بی سیم ☆

مقاله isi، محور QoE در بهینه سازی شبکه برای تطبیق جریان ویدئو بر اساس اندازه گیری نمونه بسته

مقاله isi، -CORKY'S: سیگنالینگ ترکیبی برای توزیع فرصت طلبانه رادیو شناختی

نمایش 151-200 از 2433رکورد