تمامی مطالب

مقاله isi، محدود کردن از دست دادن اطلاعات در KNXnet / IP در شرایط ازدحام

مقاله isi، جمع آوری داده های رویداد در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر درخت های ZigBee

مقاله isi، بازی های توزیع شده برای تشکیل ائتلاف هماهنگ در شبکه های femtocell

مقاله isi، اشتراک مهندسی ترافیک ورودی AS در اینترنت جداگانه حمل و نقل، لبه

مقاله isi، مسئله تخصیص کار در اینترنت اشیا و رویکرد مبتنی بر اجماع

مقاله isi، تخصیص پهنای باند با قیمت گذاری افتراقی برای خواسته های انعطاف پذیر در شبکه مرکز داده ☆

مقاله isi، تحلیل عددی صرفه جویی در انرژی با مدل ترافیک انفجاری در شبکه های LTE پیشرفته

مقاله isi، بی طرفی و رفاه اجتماعی در خدمت طرح تخصیص برای سنجش مشارکتی

مقاله isi، در ناشناختگی دو عامل روش های اعتبارسنجی برای شبکه های حسگر بی سیم: حمله، اصل و راه حل

مقاله isi، تجزیه و تحلیل جامع شبیه سازی LTE پذیرش ناپیوسته (DRX)

مقاله isi، الگوریتم های آموزش مدیریت پهنای باند با استفاده از چانه زنی و روش های بازی ساختگی

مقاله isi، فایل های فشرده مسیر: طرح سبک برای ردیابی مسیر در شبکه های حسگر بی سیم

مقاله isi، چالش ها و الزامات کنترل هواپیما برای شبکه های نوری الاستیک

مقاله isi، نرم افزار تعریف شده شبکه: حالتی از چالش های هنر و پژوهش

مقاله isi، شبکه های بی سیم محتوا محور: بررسی

مقاله isi، ملاحظات چندپخشی IP برای حفظ تعادل بار در شبکه های پروکسی موبایل از IPv6

مقاله isi، RED-BL: بررسی تخصیص حجم کار پویا برای شبکه مرکز داده

مقاله isi، استقرار بهینه از ایستگاه های پایه پیکو در شبکه های ناهمگن از LTE-Advanced

مقاله isi، هزینه تکامل مدل طراحی سوئیچینگ نوری مخصوص با مبدل طول موج

مقاله isi، طرح قابل اعتمادپیشگیری از حمله در شبکه های جریان همتا به همتا ☆

مقاله isi، یک چارچوب جدید چندسطحی مدیریت قابل اعتماد برای شبکه های حسگر بی سیم

مقاله isi، تعادل ظرفیت هاپ در شبکه های رله OFDMA

مقاله isi، استفاده از نقوش شبکه برای بررسی اثر توپولوژی شبکه در طرح های ردیابی IP مبتنی بر PPM

مقاله isi، اعمال نفوذ دوستی های اجتماعی آنلاین برای بهبود عملکرد اطلاعات انبوه

مقاله isi، تخصیص پهنای باند و قدرت مشترک در IEEE 802.22 مبتنی بر شبکه LTE شناختی ☆

مقاله isi، فرمان های ترافیک پویا بر اساس رویکرد Q-آموزش فازی در شبکه های بی سیم چند لایه چندمسیری

مقاله isi، چهار چوب - آگاهی تطبیقی لنگر تحرک IP

مقاله isi، رویکرد نظری بازی برای شناسایی با استفاده از گره های مخرب در شبکه های بی سیم همکاری☆

مقاله isi، کوتاه ترین الگوریتم مبتنی بر درخت مسیر برای قرار دادن رله در یک شبکه سنسور بی سیم و ☆ تجزیه و تحلیل عملکرد آن

مقاله isi، روش جدیدی برای استخراج همبستگی مکانی از اطلاعات بصری در شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای ناهمگن

مقاله isi، نقشه راه برای مهندسی ترافیک در شبکه های SDN- جریان باز

مقاله isi، ابر رایانه برای برنامه های کاربردی شبکه هوشمند

مقاله isi، فن آوری خط قدرت ارتباطی برای شبکه هوشمند: مروری بر پیشرفت ها و چالش

مقاله isi، مهندسی ترافیک کارآمد بر اساس مسیریابی چند توپولوژی برای آینده اینترنت

مقاله isi، تشخیص مرزهای آزاد محل سکونت در شبکه های حسگر بی سیم تلفن همراه با یک رویکرد توزیع

مقاله isi، MI3M: چارچوبی برای رسانه های مستقل مدیریت تحرک چندپخشی

مقاله isi، عملکرد امن ارتباطات VoIP کاربر محور

مقاله isi، نظارت بر منابع برای تشخیص بات نت ویروس P2P

مقاله isi، تنظیمات شبکه توزیع در شبکه های توان پایین بی سیم در مقیاس بزرگ

مقاله isi، پروتکل های مسیریابی امن داخل دامنه از امنیت برخوردار است؟

مقاله isi، طراحی، توسعه و ارزیابی طرح های کنترل برای IDMS در یک راه حل استاندارد بر اساس RTCP-

مقاله isi، انحصاری کردن تخصیص طیف بازی از طریق رقابت در بازار طیف تحت کارگزار

مقاله isi، باید بمانم یا باید بروم؟ به حداکثر رساندن طول عمر با رله

مقاله isi، اثر شکل دادن ترافیک ISP برای عملکرد کاربردرک شده در پهنای باند شبکه به اشتراک گذاشته شده در دسترس

مقاله isi، بسته های کد بر روی لینک های پر اتلاف: مکانیزم مبتنی بر افزونگی برای جمع آوری داده ها قابل اعتماد و سریع در شبکه های حسگر

مقاله isi، آستانه برنامه ریزی دو قطبی برای جریان زندگی P2P

مقاله isi، مدیریت منابع صدایی برای پشتیبانی از QoS در سیستم های MIMO عظیم

مقاله isi، انتقال انرژی بی سیم در شبکه های حسگر تطبیقی، پروتکل های دانش محدود

مقاله isi، مدیریت مشترک انرژی شبکه و زیرساخت های ابر

مقاله isi، مبادلات هزینه / تاخیر مطلوب و دست یافتنی در شبکه های تاخیر تحمل ☆

نمایش 301-350 از 2433رکورد