درباره ما

صاحب امتیاز: ابوذر کماسی

خدمات سایت:
در این سایت مجموعه ای از مقالات، پاورپوینت و کدهای برنامه نویسی که مناسب محققان و پژوهشگران مطالب علمی هستند ارائه می شود که به دلیل هزینه های سایت، مبلغ ناچیزی در قبال آنها دریافت می شود
امیدواریم مطالب این سایت مورد استفاده شما قرار بگیرد